ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צט

1 יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ.
2 יהוה בציון גדול ורם הוא על-כל-העמים.
3 יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא.
4 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית.
5 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא.
6 משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל-יהוה והוא יענם.
7 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן-למו.
8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על-עלילותם.
9 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי-קדוש יהוה אלהינו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות