ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קא

1 לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה.
2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי.
3 לא-אשית לנגד עיני דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי.
4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע.
5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב אתו לא אוכל.
6 עיני בנאמני-ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני.
7 לא-ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא-יכון לנגד עיני.
8 לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות