ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכד

1 שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר-נא ישראל.
2 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם.
3 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו.
4 אזי המים שטפונו נחלה עבר על-נפשנו.
5 אזי עבר על-נפשנו המים הזידונים.
6 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם.
7 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו.
8 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות