ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלט

1 למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע.
2 אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק.
3 ארחי ורבעי זרית וכל-דרכי הסכנתה.
4 כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה.
5 אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה.
6 פלאיה דעת ממני נשגבה לא-אוכל לה.
7 אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח.
8 אם-אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך.
9 אשא כנפי-שחר אשכנה באחרית ים.
10 גם-שם ידך תנחני ותאחזני ימינך.
11 ואמר אך-חשך ישופני ולילה אור בעדני.
12 גם-חשך לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה.
13 כי-אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי.
14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד.
15 לא-נכחד עצמי ממך אשר-עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ.
16 גלמי ראו עיניך ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם.
17 ולי מה-יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם.
18 אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך.
19 אם-תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני.
20 אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך.
21 הלוא-משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט.
22 תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי.
23 חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי.
24 וראה אם-דרך-עצב בי ונחני בדרך עולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות