ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמ

1 למנצח מזמור לדוד.
2 חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני.
3 אשר חשבו רעות בלב כל-יום יגורו מלחמות.
4 שננו לשונם כמו-נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה.
5 שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי.
6 טמנו-גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי סלה.
7 אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני.
8 יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק.
9 אל-תתן יהוה מאויי רשע זממו אל-תפק ירומו סלה.
10 ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו.
11 ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל-יקומו.
12 איש לשון בל-יכון בארץ איש-חמס רע יצודנו למדחפת.
13 ידעת כי-יעשה יהוה דין עני משפט אבינים.
14 אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את-פניך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות