ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמה

1 תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד.
2 בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד.
3 גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר.
4 דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו.
5 הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה.
6 ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה.
7 זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו.
8 חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד.
9 טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו.
10 יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה.
11 כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו.
12 להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו.
13 מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודור.
14 סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים.
15 עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו.
16 פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון.
17 צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו.
18 קרוב יהוה לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת.
19 רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם.
20 שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד.
21 תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות