ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב יג

1 הן-כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה.
2 כדעתכם ידעתי גם-אני לא-נפל אנכי מכם.
3 אולם אני אל-שדי אדבר והוכח אל-אל אחפץ.
4 ואולם אתם טפלי-שקר רפאי אלל כלכם.
5 מי-יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה.
6 שמעו-נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו.
7 הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה.
8 הפניו תשאון אם-לאל תריבון.
9 הטוב כי-יחקר אתכם אם-כהתל באנוש תהתלו בו.
10 הוכח יוכיח אתכם אם-בסתר פנים תשאון.
11 הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם.
12 זכרניכם משלי-אפר לגבי-חמר גביכם.
13 החרישו ממני ואדברה-אני ויעבר עלי מה.
14 על-מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי.
15 הן יקטלני לא איחל אך-דרכי אל-פניו אוכיח.
16 גם-הוא-לי לישועה כי-לא לפניו חנף יבוא.
17 שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם.
18 הנה-נא ערכתי משפט ידעתי כי-אני אצדק.
19 מי-הוא יריב עמדי כי-עתה אחריש ואגוע.
20 אך-שתים אל-תעש עמדי אז מפניך לא אסתר.
21 כפך מעלי הרחק ואמתך אל-תבעתני.
22 וקרא ואנכי אענה או-אדבר והשיבני.
23 כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני.
24 למה-פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך.
25 העלה נדף תערוץ ואת-קש יבש תרדף.
26 כי-תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי.
27 ותשם בסד רגלי ותשמור כל-ארחותי על-שרשי רגלי תתחקה.
28 והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות