ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כה

1 ויען בלדד השחי ויאמר.
2 המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו.
3 היש מספר לגדודיו ועל-מי לא-יקום אורהו.
4 ומה-יצדק אנוש עם-אל ומה-יזכה ילוד אשה.
5 הן עד-ירח ולא יאהיל וכוכבים לא-זכו בעיניו.
6 אף כי-אנוש רמה ובן-אדם תולעה.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות