ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כח

1 כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו.
2 ברזל מעפר יקח ואבן יצוק נחושה.
3 קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות.
4 פרץ נחל מעם-גר הנשכחים מני-רגל דלו מאנוש נעו.
5 ארץ ממנה יצא-לחם ותחתיה נהפך כמו-אש.
6 מקום-ספיר אבניה ועפרת זהב לו.
7 נתיב לא-ידעו עיט ולא שזפתו עין איה.
8 לא-הדריכהו בני-שחץ לא-עדה עליו שחל.
9 בחלמיש שלח ידו הפך משרש הרים.
10 בצורות יארים בקע וכל-יקר ראתה עינו.
11 מבכי נהרות חבש ותעלמה יצא אור.

12 והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה.
13 לא-ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים.
14 תהום אמר לא בי-היא וים אמר אין עמדי.
15 לא-יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה.
16 לא-תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר.
17 לא-יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי-פז.
18 ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים.
19 לא-יערכנה פטדת-כוש בכתם טהור לא תסלה.
20 והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה.
21 ונעלמה מעיני כל-חי ומעוף השמים נסתרה.
22 אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה.
23 אלהים הבין דרכה והוא ידע את-מקומה.
24 כי-הוא לקצות-הארץ יביט תחת כל-השמים יראה.
25 לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה.
26 בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות.
27 אז ראה ויספרה הכינה וגם-חקרה.
28 ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות