ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לה

1 ויען אליהו ויאמר.
2 הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל.
3 כי-תאמר מה-יסכן-לך מה-אעיל מחטאתי.
4 אני אשיבך מלין ואת-רעיך עמך.
5 הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך.
6 אם-חטאת מה-תפעל-בו ורבו פשעיך מה-תעשה-לו.
7 אם-צדקת מה-תתן-לו או מה-מידך יקח.
8 לאיש-כמוך רשעך ולבן-אדם צדקתך.
9 מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים.
10 ולא-אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה.
11 מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו.
12 שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים.
13 אך-שוא לא-ישמע אל ושדי לא ישורנה.
14 אף כי-תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו.
15 ועתה כי-אין פקד אפו ולא-ידע בפש מאד.
16 ואיוב הבל יפצה-פיהו בבלי-דעת מלין יכבר.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות