הלעיטני נא מן האדום האדום הזה

מאת: אראל

לכבוד פרשת השבוע, כמה מאמרים על הפסוק:

בראשית כה30: " וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב: 'הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה, כִּי עָיֵף אָנֹכִי!' עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם "


מקראות גדולות

" "הלעיטני" - אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה כמו ששנינו אין אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו "מן האדם האדם" - עדשים אדומות ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה לפיכך קצר הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ שנה וזה קע"ה שנה ובישל יעקב עדשים להברות את האבל ולמה עדשים שדומות לגלגל שהאבלות גלגל החוזר בעולם (ועוד מה עדשים אין להם פה כך האבל אין לו פה שאסור לדבר ולפיכך המנהג להברות את האבל בתחלת מאכלו ביצים שהם עגולים ואין להם פה כך אבל אין לו פה כדאמרינן במועד קטן אבל כל שלשה ימים הראשונים אינו משיב שלום לכל אדם וכ"ש שאינו שואל בתחלה מג' ועד ז' משיב ואינו שואל וכו' ברש"י ישן) " ( רש"י)

" "מן האדום האדום הזה" - היה התבשיל מאודם מן העדשים שהיו אדומות או שרקחו בדברים אדומים ועשו לא ידע מה הוא וקרא שמו אדום על כן קרא שמו אדום כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בעבור תבשיל מעט כי סובא וזולל יורש (משלי כג כא) " ( רמב"ן)

 " על כן קרא שמו וגו'. פי' הוא עשו קרא שמו אדום, והטעם לא לצד שקרא שם האדום האדום שני פעמים אלא לצד שהיה הולך למות ובו החיה נפשו קרא שמו אדום בשמו, ועשו בדיק בשמא היה כאומרו (כ"ז ל"ו) הכי קרא שמו וגו': " ( אור החיים)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • הסיפור המלא - מקבילות מקראיות - יעקב ועשו: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום: (ל ). ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי: ... ( cache)
 • נבואות שהתגשמו: ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עייף: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום: ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי: ... ( cache)
 • -חברים קהילות חמשישים - חולמים ומגשימים- שבת פרשת תולדות!: ויאמר עשו אל יעקב : 'הלעיטני נא מעט מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי'. על כן קרא [התורה] שמו [של עשו] 'אדום'. ויאמר יעקב: 'מיכרה כיום את ...
 • בס"ד: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום: ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי: ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה ... ( cache)
 • דתילי, אתר הבית של הציונות הדתית. - כעס ואובדן שיקול דעת / לפרשת ...: ... עדשים [זהו חידוש מפתיע, למצוא את יעקב "איש התם יושב האוהלים" במטבח], ומבקש ממנו לאכול " ויאמר עשו אל יעקב : הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנכי". ...
 • פרשת תולדות: " ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה" (כ"ה,ל'). וברש"י: "עדשים אדומות, ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה. ... ( cache)
 • אדום (עם) ג€“ ויקיפדיה: ויאמר עשו אל יעקב : הלעיטני נא מן האדם האדם הזה, כי עיף אנכי, על כן קרא שמו אדום. השם שזוהה כ"אדום" בכתב חרטומים. M17, A2, D46, Z7, G17 D36, T14, N25 ... ( cache)
 • יש לשמור על קדושת: עשו מכר בכורתו ליעקב בנזיד עדשים, ככתוב: "ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי"(בראשית כה ... ( cache)
 • פרשנות הלכתית לתורה / הרב נריה גוטל: "ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עייף אנכי על כן קרא שמו אדום, ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי ... ( cache)
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» פרשת תולדות: 3 נובמבר 2010 ... אחד הופך את עורו בזמן שהוא במצב של אי נוחות: (כט) ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף:(ל) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם ... ( cache)
 • ויתרוצצו הבנים - פרשת לך לך: אולם בחלק השני של הסיפור מופיע שם נוסף לעשו - אֱדוֹם, והוא מנומק במעשה שתואר שם (ל): " ויאמר עשו אל יעקב : הלעיטני נא מן האדֹם האדֹם הזה. ... ( cache)
 • ממב"א ברשת: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום מאמר מן האדום האדום הזה פרשת תולדות האדום הזה. אמאי כתיב תרי זמני האדום. אלא, בגין דכל מה דאית ליה אדום, הוא אדום, ... ( cache)
 • HomeEnglishתורהמשנהContactchaver: ... כה:כח ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב כה:כט ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף כה:ל ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה ...
 • פרשת תולדות יצחק - חיים בשני עולמות: 26 יוני 2008 ... וכן מצאנו שעשו השתמש באכילה לצורך גופו בלבד בניגוד לדרכו של יצחק אביו, שנאמר: " ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על ... ( cache)
 • 5765 - Korach: 2 יולי 2005 ... " ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האָדום האָדום הזה כי עייף אנכי על כן קרא שמו אֶדום:". מה ששובה את ליבו של עשיו באותו נזיד הוא לא טעמו או ... ( cache)
 • Bible(HEB) Constructed in accordance to CES standards. Christos ...: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום׃. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי׃. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי ...
 • הפרקים והפסוקים הנלמדים:ז': " ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום". 2. בראשית. פרק כ"ז. המאבק על הבכורה והברכה. יצחק שולח את עשו להביא ציד כדי לברכו ... ( cache)
 • זהר חדש - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה. אמאי כתיב תרי זמני האדום. אלא, בגין דכל מה דאית ליה אדום, הוא אדום, כד"א ויצא הראשון אדמוני. ... ( cache)
 • more "ויאמר עשו אל יעקב ":
 • רוצח מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 17 ...: ... ומי עושה דייתקי בני אבות, מי שהוא מת על מיטתו, כך חס לעשו לעשות דייתיקי, למה שהוא לוד"ר, שנאמר הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי (בראשית כה ל) . ... ( cache)
 • ביקורת על אופן לקיחת הברכות ע"י יעקב: 27 יולי 2010 ... מצאנו הקבלה בין בקשת עשיו מיעקב " הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי" (כה, ל ), לבין בקשת יעקב מה' לגבי עשו "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ... ( cache)
 • מתימן יבוא - פרשת תולדות: ''ויאמר עשו הלעיטני נא מן האדם האדם הזה'' (כה-ל) כיון שבאותו היום נפטר אברהם אבינו והיו הכל שרויים באבלות, נתבייש עשו לומר, כי תאב הוא לאכול מן העדשים, ... ( cache)
 • * מעט מאורו של הדף היומי: " הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי" (כ"ה, לא). המילה 'הלעיטני' ג€“ 'כמלעיט את הגמל' מעידה על תאוותנותו שלוחת הרסן. ואף הביטוי "האדם האדם הזה", ... ( cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: הלעיטני נא מן האדם האדם. הסבר את ההבדל בין שני הבטויים ועיין משלי י"ג כ"ה! ג. השוה: בספור העבד לבני ביתה. (מ"ה-מ"ו). ואמר אליה: השקיני נא ...
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | תולדות: " הלעיטני נא מן-האדם האדם הזה--כי עיף, אנכי" עשו-עולם העשייה- עשוי,אין לו שאיפה לרוח והוא בז לבכרה-לברכה. "ויבז עשו, את-הבכרה". "הנה שמעתי את-אביך, ... ( cache)
 • משמעות השם יעקב: הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי. " (. על כן קרא שמו אדום. ). ויאמר יעקב. : ". מכרה כיום את בכרתך לי. ". ויאמר עשו ... ( cache)
 • תולדות: הוא מבקש מיעקב ואמר " הלעיטני נא מן האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום." הספורנו מסביר - כשראו שכ"כ התמכר למלאכתו הנפסדת אשר לא כתורת האדם עד שלא הכיר ... ( cache)
 • קול מבשרת: הלעיטני נא מן האדם :returns from the fields exhausted and states עשו (1 .האדם הזה1 ? ..... Rav Hirsch29 הלעיטני נא מן האדם said עשו comments that when ... ( cache)
 • אור ל-יד אייר תש"ע ג€“ עוד יוסף חי, יצהר | חינוך יהודי: יש פעמיים בתורה חמשים כפול ג€“ "טמא טמא יקרא" ו" הלעיטני נא מן האדם האדם הזה". עשו, שמסמל את השקר בעולם, קורא "טמא טמא" ג€“ "האדם האדם". ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- שבת הראי"ה פרשת תולדות: ... מקור הקליפה והחומר, כמו שביאר הספורנו זצ"ל על " הלעיטני נא מן האדם וכו' על כן קרא שמו אדום" [בראשית כה, ל], כשראה שכל כך נתמכר למלאכתו הנפסדה עד שלא הכיר ... ( cache)
 • איך אפשר להיות רגועים. בשביל מה אתה רוצה חיים האם בשביל לחלל שבת ...: רבותיי, צריכים לזכור שבכל דור יש יעקב ועשו, תבדוק האם אתה בכיוון של יעקב, ישב אוהלים, בתי כנסיות, בתי מדרשות או אתה בדרך של עשו, " הלעיטני נא מן האדם האדם ... ( cache)
 • ואכלת ושבעת וברכת - מילתא דבדיחותא על אוכל בתנך: 21 דצמבר 2007 ... ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום אדום הזה כי עייף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי. ... ( cache)
 • שיחה שבועית מפי הרב אביגדר נבנצל שליט"א: "ויאמר עשיו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום ", וכי מפני שביקש תבשיל אדום תקראהו התורה הקדושה לדורי דורות ... ( cache)
 • כארי יתנשא - המהלך הרוחני של הסרט מלך האריות: 22 פברואר 2010 ... כמו שמתייחס עשו לנזיד העדשים 'הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום' ( בראשית כה, ל) בנוסף לכך הצבועים מתלוצצים ... ( cache)
 • more "אנכי על כן קרא ":
 • the Seforim blog: Review: Or Hayyim Commentary: 22 ינואר 2010 ... "על כן קרא שמו אדום " פירוש הוא עשו קרא שמו אדום, והטעם לא לצד שקרא שם האדום האדום שני פעמים, אלא לצד שהיה הולך למות ובו החיה נפשו קרא שמו ... ( cache)
 • לימוד יומי limudyomi , דברי תורה לפרשת תולדות - לימוד יומי ...: על כן קרא שמו אדום - "כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בשביל תבשיל מעט". רמב"ן [ והטעם שנקרא שמו אדום בסגו"ל תחת האל"ף, ולא בקמ"ץ תחת האל"ף, ביאר הספורנו "קרא ... ( cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - תולדות - עשו הוא אדום: ויאמר עשיו אל יעקוב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי על כן קרא שמו אדום . ויאמר יעקוב מכרה כיום את בכורתך לי. ויאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמה ... ( cache)
 • פשט מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 19 | Responsa: ובעקידה נתן שני טעמים על אומרו על כן קרא שמו אדום , אבל מה שכתבתי מתישב יותר על פשט המקרא: ( לא ) מכרה כיום את בכורתך לי . במסכת סנהדרין (קי ב) רבי עקיבא ... ( cache)
 • במדבר, פרשת חקת, תש"ס, יונה בר מעוז: [2] כן קרא שמו אדום " (בר' כה ל). נציג את המקראות זה בצד זה (סיפור יעקב באופן חלקי). בראשית פרק לב - שלב א (ד) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר ... ( cache)
 • בראשית פרק כ"ה: אנוכי; על כן קרא שמו, אדום . בראשית כה,ל ויאמר עשיו אל יעקוב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה--כי עיף, בראשית כה,לא ויאמר, יעקוב: מכרה כיום את בכורתך, לי. ... ( cache)
 • פרשת לך לך: גם עשו נולד: 'ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער' (בראשית כה,כה) 'על כן קרא שמו אדום ' (שם פסוק ל). 'זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים' (איכה ד, ז). ... ( cache)
 • ישיבת שעלבים - המעיין: 30 אוקטובר 2010 ... מקור הקליפה והחומר, כמו שביאר הספורנו זצ"ל על "הלעיטני נא מן האדום וכו' על כן קרא שמו אדום "[11], "כשראה שכל כך נתמכר למלאכתו הנפסדה עד ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת תולדות - הלכות דרך ארץ: "על כן קרא שמו אדום ". השם הזה נדבק בו כשכולם ראו שאדמוניות זו לא רק הצבע החיצוני שלו. "אדום" - זו תכונתו הפנימית. לאהוב אדום. לאהוב דם. ... ( cache)
 • רב צעיר Rav Tzair: נובמבר 2009: "על כן קרא שמו אדום " פירוש הוא עשו קרא שמו אדום, והטעם לא לצד שקרא שם האדום האדום שני פעמים, אלא לצד שהיה הולך למות ובו החיה נפשו קרא שמו אדום בשמו ועשו ... ( cache)
 • עבודת יום הכיפורים וספר בראשית - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: על כן קרא שמו אדום "), וכן "אשר יצוד ציד חיה" ("איש יודע ציד"). ובכן, הקשר שבין " שחוטי חוץ" לשפיכות דמים ועבודה זרה, מבסס את דעת חז"ל שיחסו לעשיו את העבירות ... ( cache)
 • ספר עץ הדעת טוב - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ... בקערת תבשיל א' לא יעלה זה בדעת, י"ב קושיה כוללת בביאור כל אלו היתורים אם באו ' על כן קרא שמו אדום ואם מה ענין מכרה כיום ומה ענין הנה אנכי הולך למות וכו': ...
 • ֲ¼ֲ¸ֲ¿ֲ¸ֲ¸ֲ¿ֳ�ֲ³ ֲ¾ֲ÷ֲ´ֳ‰: "האדום האדום הזה על כן קרא שמו אדום ",. היפך בתכלית, מן הקצה אל הקצה, לגבי. ענינו של משה רבינו, שלימות הקדושה. ואם-. כן, העובדה ד"נתכרכמו פניו של משה" ג€“ ענין ... ( cache)
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» בית המקדש: הצבעים במשכן: 4 מרץ 2010 ... גם עשו נולד: 'ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער' (בראשית כה,כה) 'על כן קרא שמו אדום ' (שם פסוק ל). 'זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם ... ( cache)

תגובות