לא לאחר את הבאת הנדרים יותר משלושה רגלים

תוספות ותגובות