סיבות טובות...ועוד סיבה טובה...

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 07:52:11  27.08.2007, כתוספת/תגובה ל: 12 סיבות להעדיף יבול שישית

הלילה כוכב מאדים מתקרב לכדור הארץ...התקרבות יתרה...
כמובן...לראות טוב את המחזה אפשר בעזרת משקפת המגדילה פי 75 ויותר...

אולם על-אף שבפעם זו התאריך 27 באוגוסט שנת 2007...חופף לתאריך בלוח העברי ללילה של ירח מלא...אין בכך אלא מציאות חד פעמית וייתכן כי לקראת חנוכת המקדש השני בשנת -513 לפנה"ס התקיימה החפיפה עם ירח "כסה" בליל הראשון בחודש השביעי (תשרי)...ואולי התקרבות מאדים אף נראתה באותה שנה היטב ובעין בלתי מזויינת בעדשות מגדילות...

כמובן מפגש קוסמי מרשים כזה לא הכתיב את מצוות השמיטה לכל שנה שביעית...על-אף שהמפגש חוזר על עצמו כל 280 שנה...כלומר [40].7 = 280 שנה...אולם נכון לראות את הכוונה האלהית כסיבה טובה לציון המפגש...

סיבה טובה ביותר...הראוייה לציון היא העובדה שמועד תחילת השמיטה הוא א' בחודש ניסן בכל שנת שמיטה...והלא הוא החודש הראשון (ניסן) מתועד כחודש חציית הירדן...

מכאן שחובה להמשיך את קיום מצוות השמיטה עד לחודש הראשון (ניסן) של השנה הבאה...

***

ועוד סיבה טובה שראוי לזכור...היא...כי השבת שנצטוונו לשמור כל שבוע כיום מנוחה לאלהים ולאדם ולכל חי...נתנה ליוצאים ממצרים ביום כ"ב לחודש השני (אייר)...לציון חציית ים-סוף (בלילה של שבת) בחודש הראשון (י"ז בניסן)...שנת ב/תרס"ט לבריאת אדם בגן עדן...תגובות