אשה אלמנה

מאת: רענן

קוד: אשה אלמנה

 

  1. מל"א טז 9: קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך.

קבוצת-אב:   צאצאים של צידן  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חירם    איש צרי    אתבעל    מלך צור  


תוספות ותגובות