שלום בן יביש

מאת: רענן

קוד: שלום (בן יביש)

 

שם נוסף: שלם

  1. מל"ב טו 11: ויקשר עליו (על זכריהו בן ירבעם) שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו.
  2. מל"ב טו 13: ...שלום בן יביש...

אב:   יביש  


תוספות ותגובות