שראצר בן סנחריב

מאת: רענן

קוד: שראצר (בן סנחריב)

 

  1. מל"ב יט 37: ויהי הוא (סנחריב) משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר [קרי: בניו] הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו.

אב:   סנחריב  

אחים מאב ואם:   אדרמלך    אסר חדן  


תוספות ותגובות