סנחריב

מאת: רענן

קוד: סנחריב

 

  1. מל"ב יח 13: ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם.

קבוצת-אב:   צאצאים של אשור  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   תגלת פלאסר    שלמנאסר    תרתן    רב סריס    רבשקה    סרגון    מלך נינוה  

ילדים:   אדרמלך    שראצר    אסר חדן  


תוספות ותגובות