שלמנאסר

מאת: רענן

קוד: שלמנאסר

 

  1. מל"ב יז 3: עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה.

קבוצת-אב:   צאצאים של אשור  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   תגלת פלאסר    סנחריב    תרתן    רב סריס    רבשקה    סרגון    מלך נינוה  


תוספות ותגובות