רב סריס

מאת: רענן

קוד: רב סריס

 

  1. מל"ב יח 17: וישלח מלך אשור את תרתן ואת רב סריס ואת רבשקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כבס.

הערה: שם תפקיד, כמו שר הסריסים.

קבוצת-אב:   צאצאים של אשור  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   תגלת פלאסר    שלמנאסר    סנחריב    תרתן    רבשקה    סרגון    מלך נינוה  


תוספות ותגובות