ידלף

מאת: רענן

קוד: ידלף

 

  1. בראשית כב 22-20: ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם. ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל.

אב:   נחור  

אם:   מלכה  

אחים מאב ואם:   עוץ    בוז    קמואל    כשד    חזו    פלדש    בתואל  


תוספות ותגובות