מלכה בת הרן

מאת: רענן

קוד: מלכה (בת הרן)

 

  1. בראשית יא 29: ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה.

אב:   הרן  

אחים מאב ואם:   לוט    יסכה  

איש:   נחור  

ילדים:   עוץ    בוז    קמואל    כשד    חזו    פלדש    ידלף    בתואל  


תוספות ותגובות