יסכה

מאת: רענן

קוד: יסכה

 

  1. בראשית יא 29: ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה.

אב:   הרן  

אחים מאב ואם:   לוט    מלכה  


תוספות ותגובות