שר = הביט ועיין, שרה = יסכה

קוד: שרה = יסכה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: יסכה שנכתבה ב18:14:32  31.10.2004


"ויקח אברם ונחור להם נשים
שם אשת אברם שרי
ושם אשת נחור מלכה
בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה" (
בראשית יא כט )

לפי המסורת שרי / שרה היא יסכה
אפשר לפרש את השם של שרה מלשון ראיה (שורו הביטו וראו..)
וגם השם השני יסכה הוא מלשון ראיה (ארמית)

כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו.. ( במדבר כג ט )
ארי מריש טוריא חזיתה ומרמתא סכיתה.. ( אונקלוס )

אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.. ( במדבר כד יז )
חזיתה ולא כען סכיתה ולא איתוהי קריב.. (
אונקלוס


ע"ע: קשר בין ראיה (שור) לבין יריבות (שוררי)


תגובות