חבצניה

מאת: רענן

קוד: חבצניה

 

  1. ירמיה לה 3: ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים.

קבוצת-אב:   צאצאים של יהונדב בן רכב  

ילדים:   ירמיהו  


תוספות ותגובות