ירמיה בן חבצניה

מאת: רענן

קוד: ירמיהו (בן חבצניה)

 

  1. ירמיה לה 3: ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים.

אב:   חבצניה  

ילדים:   יאזניה  


תוספות ותגובות