יאזניה בן ירמיהו

מאת: רענן

קוד: יאזניה (בן ירמיהו)

 

  1. ירמיה לה 3: ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים.

אב:   ירמיהו  


תוספות ותגובות