יונתן בן קרח

מאת: רענן

קוד: יונתן (בן קרח)

 

  1. ירמיה מ 8: ויבאו אל גדליה המצפתה וישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושריה בן תנחמת ובני עופי (קרי: עיפי) הנטפתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.

הערה: אינו מופיע בכתוב המקביל במל"ב כה 23.

אב:   קרח  

אחים מאב ואם:   יוחנן  


תוספות ותגובות