קרח אבי יוחנן

מאת: רענן

קוד: קרח (אבי יוחנן)

 

  1. מל"ב כה 23: וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: נביאים ראשונים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרה    עבד    זבל    ציבא    שמר    אשה אחת מנשי בני הנביאים    גיחזי    רכב    מתן    רעהו של איש אחד מבני הנביאים  

ילדים:   יוחנן    יונתן  


תוספות ותגובות