שמר שמכר את שומרון

מאת: רענן

קוד: שמר (שמכר את שומרון)

 

  1. מל"א טז 24: ויקן [עמרי] את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: נביאים ראשונים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרה    עבד    זבל    ציבא    אשה אחת מנשי בני הנביאים    גיחזי    רכב    מתן    קרח    רעהו של איש אחד מבני הנביאים  


תוספות ותגובות