גמר בת דבלים

מאת: רענן

קוד: גמר (בת דבלים)

 

  1. הושע א 3: וילך [הושע] ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן.

אב:   דבלים  

איש:   הושע  

ילדים:   יזרעאל    לא רחמה    לא עמי  


תוספות ותגובות