משלים בתחילת ספר הושע

קוד: משלים בתחילת ספר הושע בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

/ ערך: אראל סגל

תחילת דיבר ה' בהושע, ויאמר ה' אל הושע: "לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים - כי זנה תזנה הארץ מאחרי ה'" .

חיי הנישואין של הושע הם משל ליחסים שבין ה' לבין עם ישראל. בדף זה מובא סיכום של פרטי המשל ופרטי הנמשל. לחיצה על קישור תביא אתכם למאמר שמסביר בפירוט רב יותר את הדרכים השונות לפרש ואת הנימוקים לכל דרך.

פסוקים משל נמשל
א02

בתחילת דרכו לקח הושע אשת-זנונים.

ייתכן שהאישה הזו היתה קודם עם איש אחר, וייתכן גם שהיו לה ילדים ממנו, כמוסבר כאן .

בהתחלה השתלט ה' על ממלכת ישראל, בכך שמשח את יהוא למלך על ישראל, כמוסבר כאן .

א03-א09 האשה ילדה שלושה ילדים.

האשה מסמלת את ממלכת ישראל, ושלושת הילדים מסמלים את מנהיגי ישראל, כמוסבר כאן .

א03-א09

ככל שעבר הזמן, האשה התרחקה מהושע ובילתה יותר זמן עם המאהבים שלה, כמוסבר כאן . ולכן:

  1. הילד הראשון (יזרעאל) היה בנו של הושע;
  2. הילדה השניה (לא-רוחמה) היתה בספק - לא ברור אם היא בתו של הושע או של אחד המאהבים;
  3. והילד השלישי (לא-עמי) כבר לא היה של הושע - אלא של אחד המאהבים.

ככל שעבר הזמן, ממלכת ישראל התרחקה מה' והלכה יותר אחרי האלילים, ולכן גם המנהיגים היו פחות קרובים אל ה', כמוסבר כאן :

  1. בית יהוא הומלך ע"י ה', והמלכים מבית יהוא היו יחסית קרובים אל ה';
  2. מלכי ישראל שבאו אחרי בית יהוא הומלכו ע"י רציחות ומרידות, והם לא היו כל-כך קרובים אל ה';
  3. ואחרי גלות ישראל כבר לא היה שום קשר בין העם (והמנהיגים) לבין ה'.
ב01-ב06

בתקופה הראשונה הושע עדיין ניסה להציל את הנישואין, ולכן פנה אל הילדים וביקש מהם להוכיח את אמם, כמוסבר כאן .

בתקופה הראשונה ה' עדיין ניסה להציל את הברית עם ממלכת ישראל - כמוסבר כאן , ולכן ציוה על המנהיגים להוכיח את העם שיפסיק ללכת אחרי כוחות זרים, כמוסבר כאן .
ב07-ב14 אבל הנסיונות כשלו; אשתו של הושע השתמשה בכל מתנות-האהבה שהושע נתן לה כדי להתייפות בעיני המאהבים, כמוסבר כאן . אבל הנסיונות כשלו; ממלכת ישראל השתמשה בכל השפע שה' נתן לה כדי למשוך ממלכות זרות לכרות אתה ברית.
ב09-ב18

כשאשתו של הושע ראתה שהיא לא מצליחה יותר להשיג את המאהבים - היא החליטה שעדיף לה לחזור אל הושע, אבל לא מתוך אהבה אלא מתוך חוסר-ברירה.

ולהושע נשאר רק לקוות שבעתיד אשתו תאהב אותו באמת, כמוסבר כאן .

כשממלכת ישראל ראתה שהיא לא מצליחה יותר לכרות בריתות עם ממלכות זרות, היא החליטה שעדיף לה לחזור אל ה', אבל לא מתוך אהבה אלא מתוך חוסר-ברירה.

אבל ה' עדיין המשיך לקוות שבעתיד ממלכת-ישראל תאהב אותו באמת, כמוסבר כאן .

ב תיאור היחסים בין הושע לאשתו מעורר עוד כמה שאלות שלא הצלחתי לפתור .
ג משום-מה (עדיין לא ברור לי למה), ה' ציווה על הושע לקחת עוד אישה - כמוסבר (?) כאן . לא ברור לי גם מה מסמלים הנישואין השניים, כמוסבר (?) באותו מקום .
ד-ז בתקופות הבאות, היחסים בין ה' לבין ממלכת ישראל הלכו והתדרדרו, כמוסבר כאן .

 

תגובות