עבדיה נביא

מאת: רענן

קוד: עבדיה (נביא)

 

  1. עבדיה א 1: חזון עבדיה כה אמר אדני ה' לאדום שמועה שמענו מאת ה' וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לנביאים - כללי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גד    נתן    שמעיה    ימלה    אמוץ    חלדה    נחום    חבקוק    חגי    עדו    מלאכי    חנני    חזקיה    יגדליהו    פתואל    חרחס    בארי    דבלים  


תוספות ותגובות