חזקיה אבי אמריה

מאת: רענן

קוד: חזקיה (אבי אמריה)

 

  1. צפניה א 1: דבר ה' אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה.

הערה: אולי הוא חזקיה מלך יהודה ולכן צפניה יוחס עד אליו?

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לנביאים - כללי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גד    נתן    שמעיה    ימלה    אמוץ    חלדה    עבדיה    נחום    חבקוק    חגי    עדו    מלאכי    חנני    יגדליהו    פתואל    חרחס    בארי    דבלים  

ילדים:   אמריה  


תוספות ותגובות