כוש בן ימיני

מאת: אראל

קוד: כוש (בן ימיני)

 

  1. תהלים ז 1: שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של בנימין  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גדעני    רפוא    גרא    אפיח    ליש    איש בנימן    אבינדב    רמון    גרא    בכרי    ריבי    עזמות הברחמי    נחרי הבארתי    עזור    קיש  


תוספות ותגובות