עזור

מאת: רענן

קוד: עזור

 

  1. ירמיה כח 1: ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנת (קרי: בשנה) הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון בבית ה' לעיני הכהנים וכל העם לאמר.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של בנימין  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גדעני    רפוא    גרא    אפיח    ליש    איש בנימן    אבינדב    רמון    גרא    בכרי    ריבי    עזמות הברחמי    נחרי הבארתי    קיש    כוש  

ילדים:   חנניה  


תוספות ותגובות