מחלון

מאת: אראל

קוד: מחלון

 

  1. רות א 1-2: ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם.

אב:   אלימלך  

אם:   נעמי  

אחים מאב ואם:   כליון  

אישה:   רות  


תוספות ותגובות