רות

מאת: אראל

קוד: רות מואביה

 

תוספות ותגובות