ער

מאת: רענן

קוד: ער

 

  1. בראשית לח 3: ותהר [בת שוע] ותלד בן ויקרא את שמו ער.

אב:   יהודה  

אם:   בת שוע  

אחים מאב ואם:   אונן    שלה  

אישה:   תמר  


תוספות ותגובות