אלישמע בן עמיהוד

מאת: רענן

קוד: אלישמע (בן עמיהוד)

 

  1. במדבר א 10: ...לאפרים אלישמע בן עמיהוד...

אב:   עמיהוד  


תוספות ותגובות