גמליאל

מאת: רענן

קוד: גמליאל

 

  1. במדבר א 10: ...למנשה גמליאל בן פדהצור.

אב:   פדהצור  


תוספות ותגובות