פגעיאל

מאת: רענן

קוד: פגעיאל

 

  1. במדבר א 13: לאשר פגעיאל בן עכרן.

אב:   עכרן  


תוספות ותגובות