דברי

מאת: רענן

קוד: דברי

 

  1. ויקרא כד 11: ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן.

קבוצת-אב:   צאצאים של חשים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עמישדי    גמלי    יגלי    אחיסמך    מנוח    אליחבא השעלבני  

ילדים:   שלמית  


תוספות ותגובות