שלמית בת דברי

מאת: רענן

קוד: שלמית (בת דברי)

 

  1. ויקרא כד 11: ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן.

אב:   דברי  


תוספות ותגובות