זבח

מאת: רענן

קוד: זבח מלך מדין

 

  1. שופטים ח 5: ויאמר לאנשי סכות תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי עיפים הם ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מדין  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   רעואל    אוי    רקם    צור    חור    רבע    ערב    זאב    צלמנע  


תוספות ותגובות