רעואל אבי חבב

מאת: רענן

קוד: רעואל (אבי חבב)

 

שם נוסף: יתרו

  1. שמות ב 16, 18: ולכהן מדין שבע בנות... ותבאנה אל רעואל אביהן.
  2. שמות ג 1: ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין...
  3. במדבר י 29: ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מדין  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אוי    רקם    צור    חור    רבע    ערב    זאב    זבח    צלמנע  

ילדים:   חבב  


תוספות ותגובות