אם מיכיה

מאת: רענן

קוד: אם מיכיהו

 

  1. שופטים יז 1-2: ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו. ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי (קרי: ואת) אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני לה'.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של אפרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עמיהוד    נון    שפטן    הלל    איש זקן    בניה הפרעתני    נבט    אחיה    נביא זקן    עמרי    חיאל  

ילדים:   מיכיהו  


תוספות ותגובות