עמרי

מאת: רענן

קוד: עמרי

 

  1. מל"א טז 16: וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את המלך וימלכו כל ישראל את עמרי שר צבא על ישראל ביום ההוא במחנה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של אפרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   עמיהוד    נון    שפטן    הלל    אם מיכיהו    איש זקן    בניה הפרעתני    נבט    אחיה    נביא זקן    חיאל  

ילדים:   אחאב    עתליהו  


תוספות ותגובות