אלחנן בן יעיר

מאת: רענן

קוד: אלחנן (בן יעיר)

 

  1. שמ"ב כא 19: ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים.

אב:   יעיר  


תוספות ותגובות