יעיר

מאת: רענן

קוד: יעיר

 

שם נוסף: יעור, יערי ארגים

  1. דה"א כ 5: ותהי עוד מלחמה את פלשתים ויך אלחנן בן יעור (קרי: יעיר) את לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים.
  2. שמ"ב כא 19: ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יהודה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אבצן    פילגש איש לוי    יהושע    אשה חכמה מתקוע    אחיתפל הגילני    סבכי החשתי    יהוידע    דודו    עקש    מהרי הנטפתי    בענה    אביאל    חצרי הכרמלי    פערי הארבי    ירמיהו    פדיה    עדיה    תנחמת    שמעיהו    עיפי הנטפתי    עמוס    מיכה    חנניה    מישאל    עזריה    דדוהו    דניאל    אביגיל    אחינעם    אלימלך    פלני אלמני (הגואל של רות)  

ילדים:   אלחנן  


תוספות ותגובות