עזריה מבני יהודה

מאת: אראל

קוד: עזריה (מבני יהודה)

 

שם נוסף: עבד נגו

  1. דניאל א6: ויהי בהם מבני יהודה - דניאל חנניה מישאל ועזריה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יהודה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אבצן    פילגש איש לוי    יהושע    אשה חכמה מתקוע    אחיתפל הגילני    סבכי החשתי    יעיר    יהוידע    דודו    עקש    מהרי הנטפתי    בענה    אביאל    חצרי הכרמלי    פערי הארבי    ירמיהו    פדיה    עדיה    תנחמת    שמעיהו    עיפי הנטפתי    עמוס    מיכה    חנניה    מישאל    דדוהו    דניאל    אביגיל    אחינעם    אלימלך    פלני אלמני (הגואל של רות)  

תוספות ותגובות


תוספות ותגובות